Hindi ko binibigyang-pansin ang mga taong palaging nakangiti. Yung mga taong nakakaagaw ng pansin ko ay 'yong mga taong nawawala sa mundo habang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Yung mukha nila kung sila'y galit, seryuso o pag kinagat ang labi nila. Paano sila tumapon ng pansin sa isang bagay sa paligid nila, pag nakatungo sila pag naglalakad, kapag nag-iisa at parang sa kanila ang buong mundo o humihitit-buga ng sigarilyo na parang hindi alam ang naiibigay nitong hindi maganda sa katawan, 'pag ngumiwi o ngumunguya, pigilan ang mapaluha, yung may gustong sabihin pero hindi masabi, paano nila tingnan ang taong gusto nila o mahal nila.. Gustong-gusto kong tingnan ang mga taong nagagawa ang ganoon. Napaka-ganda! Napaka-ganda!

Comments

Popular Posts