Depression (Tagalog)

Ang depresyon ay hindi lamang nangangahulugang...
Mga magagandang babaeng nanghihiwa ng kanilang pulso,
Ang pagpupugay sa makabagbag damdaming pakikipaglaban mo sa 'yong katinuan,
O ang isang ina na hindi manlang nabigyan ng pagkakataong makapagpaalam sa kaniyang mga anak.

Minsan ang depresyon ay...
Ang hindi mo pagbangon sa kama ng tatlong araw,
Dahil itinatanggi ng paa mong maniwala
Na hindi ka mahuhulog sa pagkakatayo.

Minsan ang depresyon ay...
Ang pag-ipon mo ng lakas ng loob
Na bumaba at gawin ang mga bagay na ginagawa mo gaya ng paglalaba
Yun, 'yun ang mga bagay ngayon na nakalimutan mong gawin ng isang linggo.

Minsan ang depresyon ay...
Paghiga sa sahig na nakatingin lang sa kisame ng ilang oras
Dahil hindi mo kayang kumbinsihin ang iyong sarili 
Na kaya mong gumalaw at magsimula ng panibago.

Minsan ang depresyon ay...
Ang hindi mo magawang makapagsulat sa isang linggo 
Dahil 'yung mga salitang gusto mong sabihin
Ay nakakulong at nakalutang at alam mong sinusubukan mong ibalangkas sa isip mo pero pilit pa rin kumakawala.

Minsan ang depresyon ay...
Lahat ng nasa loob mo ay napakasakit at tagos hanggang buto
Pero kailangan mong kayanin,
Dahil 'yun lang ang tanging paraan; ang kayanin.

Minsan ang depresyon ay...
Ang pag-iwas sa mga tawag at text ng ilang buwan,
Dahil, oo, meron silang numero mo
Pero hindi na ikaw ang tamang tao na hinahanap nila. Hindi na ngayon. Hindi na ikaw 'yun.

Hannah Nicole (via 1112pm)
(Source: stellines, via 1112pm)

Isinalin ni Whiteangel

Comments

Popular Posts